Aktionswoche Juni 2016

BOT-Cyriakusplatz (14.6.)

GE-Hippolytusplatz (15.6.)